மொத்தப் பக்கக்காட்சிகள்

செவ்வாய், 15 ஜூலை, 2014

ஸ்ரீதாராதேவி

                                             ஸ்ரீதாராதேவி
ஓம் ஐய்ம்

சித்தி பலன்-  
வாக் சித்தி , கவிதா லாபம், போக யோகம், ராஜ சன்மானம் பெறுதல்.
மூல மந்திரம்
ஐம் ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்த்ரீம் ஹும் ப்பட்
காயத்ரீ மந்திரம்
ஓம் தாராயை வித்மஹே உக்ரதாராயை தீமஹிதந்நோ தேவீ ப்ரசோதயாத்