மொத்தப் பக்கக்காட்சிகள்

வெள்ளி, 4 ஜூலை, 2014

ஸ்ரீ சக்கரம்

ஸ்ரீ சக்கரம்:

(நான் இருக்கும் இடத்தில் லட்சுமி கடாட்சம் உண்டு)
ஓம் நமோ பகவதி சர்வ மங்களதாயினி
சர்வயந்த்ர ஸ்வரூபிணி சர்வமந்திர ஸ்வரூபிணி
சர்வலோக ஜனனீ சர்வாபீஷ்ட ப்ரதாயினி
மஹா த்ரிபுரசுந்தரி மஹாதேவி
சர்வாபீஷ்ட சாதய சாதய ஆபதோ நாசய நாசயசம்பதோப்ராபய ப்ராபய சஹகுடும்பம் வர்தய வர்தய
அஷ்ட ஐஸ்வர்ய சித்திம் குருகுரு

பாஹிமாம் ஸ்ரீதேவி துப்யம் நமஹ


பாஹிமாம் ஸ்ரீதேவி துப்யம் நமஹ


பாஹிமாம் ஸ்ரீதேவி துப்யம் நமஹ