மொத்தப் பக்கக்காட்சிகள்

ஞாயிறு, 6 ஜூலை, 2014

ஸ்ரீ கமலாத்மிகா

ஸ்ரீ கமலாத்மிகா


ஓம்  ஸ்ரீம்

சித்தி பலன்-  செல்வம்ஆரோக்கியம்பதவி , ஆன்மீக முன்னேற்றம்.


மூல மந்திரம் :

ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்லீம் ஹஸெள: ஜகத் ப்ரஸுத்யை நம:

காயத்ரீ மந்திரம் :

ஓம் மஹாதேவ்யை ச வித்மஹே விஷ்ணுபத்ந்யை ச தீமஹிதந்நோ: லக்ஷ்மீ ப்ரசோதயாத்