செவ்வாய், 21 மே, 2013

சர்வ வசியம் தரும் - இரசமணி

சர்வ வசியம் தரும் - இரசமணி :


              முறைப்படி கன்னிநூல் காப்புகட்டி, சாப நிவர்த்தி செய்து கொண்டு வந்த ஜோதிப் புல்லைக் கல்வத்தில் போட்டு மைப்போல் அரைத்துக்கொள்ளவும், ஒரு பலம் பாதரசம் எடுத்து , அரைத்த ஜோதிப்புல் விழுதில் வைத்து, மண் சீலை செய்து பத்து எருவில் ( பசு சாணத்தில் தட்டிய வரட்டி ) புடம் போட்டு, புடம் ஆறிய பின் எடுத்தால் பாதரசம் கெட்டிப்பட்டு கல் போல் இருக்கும். இதற்கு மேல் மீண்டும் ஜோதிப்புல் அரைத்து அதனுள் வைத்து மண்சீலை ( மண் கவசம் ) செய்து பத்து எருவில் புடம் போடவும். புடம் ஆறிய பின் எடுத்து மீண்டும் இருபது முறை புடம் போட்டு எடுத்து வைத்துக் கொள்ளவும். இதை குகையில் வைத்து ஊத உருகி மணியாகும். இதை பால், தேன் இவைகளில் போட்டால் அதை உறிஞ்சி குடிக்கும். இந்த மணியை வாயில் போட்டுக்கொண்டு உமிழ்நீரை சாப்பிட விந்து கட்டும் உடலுறவில் லேசில் விந்து வெளிப்படாது. உடலில் உள்ள தாதுக்கள் கட்டும். நரை, திரை விலகி உடல் காயசித்தி ஆகும்.
                இந்த இரசமணியை லட்சம் உரு வசிய மந்திர உரு ஏற்றி வைத்துக் கொண்டால் சர்வ ஜன வசியம், தொழில் வசியம், வியாபார வசியம் முதலியன உண்டாகும். இந்த இரசமணியால் - இலட்சுமி கடாட்சம் உண்டாகும். இந்த இரசமணியை பால் கரக்கும் போது பசுவின் மூக்கில் வைத்தால் பால் சுரக்காது. இதை இடுப்பில் கட்டி பெண்ணை புணர்ந்தால் விந்து வெளிவராது தம்பனம் ஆகும். போகசக்தி அதிகரிக்கும்.

சுவாதி நட்சத்திரம் - விருட்சம் - பரிகாரம்

                                 சுவாதி  நட்சத்திரம் - விருட்சம் - பரிகாரம்               சுவாதி நட்சத்திரத்தில்  தெளிந்த அறிவுள்ளவர்க...