வியாழன், 31 ஜூலை, 2014

ஸ்ரீ காலபைரவர்

ஸ்ரீ காலபைரவர் 

ஓம் ஸ்ரீ பைரவாய நமஹ!

பைரவ காயத்ரி :

ஒம் ஷ்வானத் வஜாய வித்மகே !
சூல ஹஸ்தாய தீமஹி !
தந்நோ பைரவ ப்ரசோதயாத் :


வடுக பைரவ மூல மந்த்ரம்:


ஓம் ஹ்ரீம் வம் வடுகாய ஆபத்துத்தாரணம் குருகுரு வம் வடுகாய ஹ்ரீம் ஓம் ஸ்வாஹா
ஓம் சர்வ சத்ரு நாசய வித்மஹே மஹா வீராய தீமஹி ந்நோ சண்ட பைரவ : ப்ரசோதயாத்

உன்மத்த பைரவர் மந்திரம் :

ஓம் ஹ்ரீம் அங்க் - க்லீம் உன்மந்தானத்த பைரவ
சர்வ சத்ரு நாசய குரு குரு ஸ்வாஹா

(தீவிரமான மனநோய்கள், சித்தபிரமை, ஹிஸ்டீரியா நோய் நீங்க)


ஸ்வர்ணாகர்ஷண பைரவர் :
(செல்வம் பெருக ஸ்வர்ணாகர்ஷண பைரவர் மந்திரம்)

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஸ்வர்ண பைரவாய
ஹூம்பட் ஸ்வாஹா


நைவேத்தியம் :

சக்கரை பொங்கல்மிளகு சாதம்,  தயிர்அன்னம்

சனி, 19 ஜூலை, 2014

ஸ்ரீ ஆதிசேஷன்

ஸ்ரீ ஆதிசேஷன்

ஓம் சர்ப்பராஜாய  வித்மஹே மஹா ரோசனாய தீமஹி 
தன்னோ ஆஸ்லேஷ  பிரசோதயாத்

ஓம் ஸஹஸ்ர சீர்ஷாய வித்மஹே விஷ்ணுதல்லபாய  தீமஹி தந்நோ நாக பிரசோதயாத்


ஓம்  சங்காய  நமஹ
ஓம்  சங்கபாலயா  நமஹ
ஓம் சூடாய  நமஹ
ஓம்  மஹா சங்காய  நமஹ
ஓம்  சுவேதாநாயா  நமஹ
ஓம்  திருதிராஷ்டிராய  நமஹ
ஓம்  கம்பணாய நமஹ
ஓம்  அசுவத்தாய நமஹ
ஓம்  தேவதத்தாய நமஹ
ஓம்  குஹாய நமஹ
ஓம்  தட்சகாயவே நமஹ
ஓம்  காளியா  நமஹ
ஓம்  கத்துருவே  நமஹ
ஓம்  குரோத கவசாய  நமஹ
ஓம்  வாசுகே  நமஹ
ஓம்  ஜகத்காருவே   நமஹ
ஓம்  அஸ்திகாய  நமஹ
ஓம்  ஆதிசேஷாய   நமஹ

நைவேத்தியம்
பால் ,சர்க்கரைபொங்கல்

ஸ்ரீ ஆஞ்சிநேயர்

ஸ்ரீ ஆஞ்சிநேயர்


ஓம் ஆஞ்சிநேயாய வித்மஹே வாயு 
புத்ராய தீமஹி தந்நோ ஹனுமந்த் பிரசோதயாத்

ஸ்ரீ ஹனுமான் சாலீசா

ஸ்ரீகுருசரணசரோஜ நிஜமனமுகுருசுதாரி
நிஜமனமுகுருசுதாரிபரனவும் ரகுபர 
பிமலஜஜோதாயகுபலசாரிபுத்திஹீனஜானிகே சூமி 
ராவீவும் பவன குமார்பல வித்யா திஹூமோ ஹீங் 
ஹரஹூகலேச விகார்
ஓம் ஹரி ஹரி ஆதி நாராயணா 
அகிலாண்ட கோடி பிரமாண்ட நாயகா 
நமோ நமோ என்று அனுதினம் ஓதும் 
அனுமந்தா லங்காபுரி ஈசா  ராவண 
சம்காரா சஞ்சீவிராயா  ஓடிவா  உக்கிரமா ஓடிவா 
அடுத்தடுத்து வரும் பில்லி சூன்யம் பேய் பிசாசு 
பிரம்ம ராட்சசிகளை பிடிபிடி கட்டுகட்டு 
வெட்டுவெட்டு கொட்டுகொட்டு தாக்குத்தாக்கு ஓம் ஆம் 
இளைய அனுமந்தா வாவா வாவா சுவாஹா 

ஓம் குரு சரண ஸரோஜ் ரஜ் நிஜ மன முகுருஸு தாரிபரனவும் ரகு பர பிமல ஜ ஸு ஜோ  தயாகு பாலா சாமி
புத்தி ஹீனதனு  ஜானிகே ஸி மிரெள (ம் (பவன குமார்
பல புத்தி வித்யா  தேஹீ மோஹி  வர  
நைவேத்தியம்
தேங்காய் பாயாசம்உளுந்து  வடை.

ஓம் அகத்தியர் திருவடிகள் 108 போற்றி .....

                                                         ஸ்ரீலஸ்ரீ அகத்திய மகரிஷி 

ஓம்  அகத்தீசப்  பெருமானே  போற்றி 
ஓம்  அகிலம் போற்றும்  அறிவுக்கடலே போற்றி
ஓம்  அட்டமா  சித்துகள்  பெற்றவரே  போற்றி 
ஓம்  அகத்தியர்  மலை மீது  அமர்ந்தவரே  போற்றி                       4 

ஓம்  தமிழ்  முனியே  போற்றி 
ஓம்  இறைவனிடம்  தமிழ்  கற்றவரே  போற்றி 
ஓம்  தமிழின்  முதல் தொண்டரே  போற்றி 
ஓம்  தமிழின் முதல்  முனைவரே  போற்றி                                        8
ஓம்  பொதிகைமலை  மாமுனியே  போற்றி 
ஓம்  தவ சீலரே  போற்றி 
ஓம்  சிவ சீடரே  போற்றி 
ஓம்  கும்ப சம்பவரே  போற்றி 

ஓம்  நந்தீஸ்வரரின் சீடரே போற்றி 
ஓம்  தன்வந்திரியிடம்  மருத்துவம்  பயின்றவரே  போற்றி 
ஓம்  தேரையருக்கு  மருத்துவம்  பயிற்றுவித்தவரே  போற்றி
ஓம் காமேஸ்வரி  மந்திர  உபதேசம்  பெற்றவரே  போற்றி      16

ஓம்  வயதில் எல்லையில்லா  சித்தரே போற்றி 
ஓம் குருவுக்கெல்லாம்  மகா குருவே  போற்றி 
ஓம் சித்தருக்கெல்லாம் மகா சித்தரே  போற்றி 
ஓம் பஞ்சேஷ்டி தலம் உறைபவரே போற்றி 

ஓம்  நவராத்திரி பூஜை கல்பம்  இயற்றியவரே  போற்றி 
ஓம்  நயனவிதி என்ற கண் மருத்துவ நூல் எழுதியவரே போற்றி
ஓம்  விட ஆருட நூல்  தந்தவரே  போற்றி 
ஓம்  மூலிகை அகராதி  அருளியவரே  போற்றி                         24

ஓம் அகத்தியம்  தந்த  அருளாளரே  போற்றி 
ஓம் அகத்தியர்  காவியம்  தந்தவரே  போற்றி
ஓம்  அகத்தியர்  வெண்பா அருளியவரே  போற்றி 
ஓம் அகத்திய  நாடி அருளியவரே  போற்றி                                      

ஓம் வைத்திய சிந்தாமணி  தந்தவரே  போற்றி 
ஓம் அகத்தியர் பஷிணி  அருளாளரே  போற்றி 
ஓம் அகத்திய  சூத்திரம்  படைத்தவரே போற்றி 
ஓம்  அகத்திய ஞானம்  தந்தவரே  போற்றி                                   32

ஓம் அகத்திய சம்ஹிதை  அருளியவரே  போற்றி 
ஓம் ஐந்து சாஸ்திரம்  தந்தவரே  போற்றி 
ஓம் கிரியை யோகம்  படைத்தவரே போற்றி 
ஓம்  ஆறெழுத்து  அந்தாதி  அருளியவரே  போற்றி                       

ஓம்  வைத்திய கௌமி எழுதியவரே  போற்றி 
ஓம் வைத்திய ரத்னாகரம்  எழுதியவரே போற்றி 
ஓம் வைத்திய கண்ணாடி  தந்தவரே  போற்றி 
ஓம் வைத்திய ரத்ன சுருக்கம்  அளித்தவரே  போற்றி             40

ஓம்  வாகட  வெண்பா  அருளியவரே  போற்றி 
ஓம்  சிவா சாலம்  தந்தவரே போற்றி 
ஓம்  சக்தி  சாலம்  தந்தவரே  போற்றி 
ஓம்  சண்முக சாலம்  தந்தவரே  போற்றி                                          

ஓம் சமரசநிலை  ஞானம்  போதிதவரே  போற்றி 
ஓம்  சக்தி  சூத்திரம்  சமைத்தவரே  போற்றி 
ஓம்  இராமனுக்கு சிவகீதை  அருளியவரே  போற்றி 
ஓம்  ஆதித்ய ஹிருதயம் அருளியவரே  போற்றி                    48

ஓம்  வாதாபியை  வதம்  செய்தவரே  போற்றி
ஓம்   சுவேதனின்   சாபம்  தீர்த்தவரே  போற்றி 
ஓம்  இடும்பனை  காவடி  எடுக்க  வைத்தவரே  போற்றி 
ஓம்  தொல் காப்பியரின்  குருவே  போற்றி

ஓம் கடல் நீரைக் குடித்து  வற்றச் செய்தவரே போற்றி 
ஓம் நீரின் மேலே  தவமிருந்தவரே  போற்றி 
ஓம் விந்திய மலையின்  அகந்தையடக்கியவரே போற்றி 
ஓம்  அசுராசுரர்களை  அழித்தவரே போற்றி                           56                   

ஓம்  காவிரியைப்  பெருக்கியவரே  போற்றி 
ஓம்  தாமிரபரணியை  உருவாக்கியவரே  போற்றி 
ஓம்  ராவணனை  இசையால்  வென்றவரே  போற்றி 
ஓம் அகஸ்தீஸ்வரம்  அமைத்தவரே  போற்றி 

ஓம்  தேவாதி தேவர்களை  காத்தவரே  போற்றி 
ஓம்  சிவசக்தி  திருமண  தரிசனம்  கண்டவரே போற்றி 
ஓம்  சித்த வைத்திய  சிகரமே  போற்றி 
ஓம் அகத்திய  பூஜாவிதி  தொகுத்தவரே போற்றி                     64


ஓம்  நான்கு யுகங்களையும்  கடந்தவரே  போற்றி 
ஓம்  முத்தமிழால்  உலகை  ஆண்டவரே  போற்றி 
ஓம்  தமிழ்ச்  சங்கங்களின்   தலைவனே  போற்றி 
ஓம்  சிவசூரிய  வழிபாட்டைத்  துவக்கியவரே  போற்றி
                    

ஓம்  கும்பத்தி லுதித்த  குறுமுனியே  போற்றி 
ஓம்  வடதென் திசையை  சமப்படுத்தியவரே  போற்றி 
ஓம்  உலோபமுத்திரையின்  மணாளா  போற்றி 
ஓம்  அம்பையில்  கோயில்  கொண்டவரே  போற்றி               72

ஓம்  அரும் மருந்துகள்  அறிந்தவரே  போற்றி 
ஓம் அனைத்தும் கற்றுத்  தெளிந்தவரே  போற்றி 
ஓம்  முக்காலமும்  உணர்ந்தவரே  போற்றி 
ஓம்  முத்தமிழும்  வளர்த்தவரே  போற்றி                                         

ஓம்  ஆஷா சுவாஸினி மைந்தரே  போற்றி 
ஓம்  நெல்மணிகளின்  தலைவனே  போற்றி 
ஓம்  சிவன்  அம்சமே  போற்றி 
ஓம் திருமால் விசுவரூப தரிசனம் கண்டவரே போற்றி       80

ஓம்  சர்வ  சக்திகளும்  தருபவரே  போற்றி 
 ஓம் சகல கலைகளும்  சித்தியாக  அருள்பவரே போற்றி 
ஓம்  பிறவா வரம்  தரும்   பெருமானே  போற்றி 
ஓம்  தேவி  உபாசகரே  போற்றி                                                              

ஓம்  இசையிலும்  கவிதையிலும் மேன்மை தருபவரே  போற்றி 
ஓம்  கல்வித் தடை  நீக்குபவரே  போற்றி 
ஓம்  புத பகவானின்  தோஷம்  நீக்குபவரே  போற்றி 
ஓம்  முன் தீவினைப்  பாவங்கள்  தீர்ப்பவரே  போற்றி           88

ஓம்  பேரும் புகழும் மதிப்பும் உண்டாக  அருள்பவரே போற்றி 
ஓம்  பூர்விக சொத்துக்கள் கிடைக்க  அருள்பவரே  போற்றி 
ஓம்  சகலவித  நோய்களையும்   தீர்ப்பவரே  போற்றி 
ஓம்  குடும்பத்தில்  ஒற்றுமை  நிலவச்  செய்பவரே  போற்றி 

ஓம்  பித்ரு சாபம்  நீக்கி    ஆசி பெற  அருள்பவரே  போற்றி  
ஓம்  சத்ருக்களின்  மனம்  மாற்றி  அன்புரச் செய்பவரே  போற்றி 
ஓம்  சித்திகள்  பெற்று  உயரச்  செய்பவரே  போற்றி 
ஓம்  நல் குருவாகி  மனதார  வாழ்த்து பவரே   போற்றி          96

ஓம்  அண்டம் பிண்டம் நிறைந்த அயன்மால்  போற்றி 
ஓம்  அகண்டம் பரி பூரணத்தின் அருளே   போற்றி 
ஓம்  மண்டலஞ் சூழ்  இரவிமதி  சுடரே  போற்றி 
ஓம்  மதுரத்   தமிழோதும்   அகத்தீசரே  போற்றி                        100

 ஓம்  எண்திசையும்  புகழும்  என் குருவே  போற்றி
 ஓம் இடைகலையின்  சுழுமுனையின்  கமலம்  போற்றி 
ஓம்  குண்டலியில்  அமர்ந்தருளும்  குகனே  போற்றி 
ஓம்  மேன்மை கொள் சைவநீதி  விளங்க  செய்பவரே  போற்றி

ஓம்  கும்பேஸ்வரன் கோயில் முக்தி  அடைந்தவரே  போற்றி 
ஓம்  குருவாய்  நின்று  இன்றும்  ஆசிகள்  அளிப்பவரே  போற்றி 
ஓம்  குருமுனியின்  திருவடிகள்  எப்போதும்  போற்றி 
ஓம் இன்னல்கள்  நீக்கி இன்பம்  தரும்  அகத்தீசப்  பெருமானே 
உமது  திருவடிகள்  சரணம்  போற்றி.... போற்றியே .....            108 
அகத்தியர் மூல மந்திரம் :

“ஓம் ஸ்ரீம் க்ரீம் ஸ்ரீ அகத்திய சித்த சுவாமியே போற்றி!”


ஸ்ரீஅகத்திய மகரிஷியின் காயத்ரி  :

ஓம் அகதீஸ்வராய விதமஹே
பொதிகை சஞ்சராய தீமஹி
தந்நோ ஞானகுரு ப்ரசோதயாத


அகத்தியர் மூல மந்திரம் :

ஓம் ஸ்ரீம் ஓம் சற்குரு பதமே 
சாப பாவ விமோட்சனம் 
ரோக அகங்கார துர் விமோட்சனம் 
சர்வ தேவ சகல சித்த ஒளி ரூபம் 
சற்குருவே ஓம் அகஸ்திய 
கிரந்த கர்த்தாய நம:
-----


பதினாறு போற்றிகள்:

1. தேவாதி தேவர்களைக் காத்தவரே போற்றி!
2. சிவசக்தி திருமண தரிசனம் கண்டவரே போற்றி!
3. தென் திசை, வடதிசையைச் சமப்படுத்தியவரே போற்றி!
4. விந்திய மலையின் அகந்தையை போக்கியவரே போற்றி!
5. கும்பத்திலுதித்தக் குறு முனியே போற்றி!
6. சித்த வைத்திய சிகரமே போற்றி!
7. சுவேதனின் சாபம் தீர்த்தவரே போற்றி!
8. இசைஞான ஜோதியே போற்றி!
9. உலோப முத்திரையின் பதியே போற்றி!
10. காவேரி தந்த கருணையே போற்றி!
11. அகத்தியம் தந்த அருளே போற்றி!
12. இராமபிரானுக்கு சிவ கீதையருளியவரே போற்றி!
13. அசுராசுரர்களை அழித்தவரே போற்றி!
14. அரும் மருந்துகளை அறிந்தவரே போற்றி!
15. இசையால் இராவணனை வென்றவரே போற்றி!
16. இன்னல்கள் போற்றி இன்பம் தரும் அகத்திய பெருமானே போற்றி! போற்றி!
-----

அகத்தியரை நேரில் அல்லது கனவில் சந்திக்க ....

மந்திரம்:

ஓம் சிம் பம் அம் உம் மம் மகத்தான அகத்தியரே
என் குருவே வா வா வரம் அருள்க
அருள் தருக அடியேன் தொழுதேன்.

ரேவதி நட்சத்திரம் விருட்சம் பரிகாரம்

     ரேவதி நட்சத்திரம் - விருட்சம் - பரிகாரம்                    ரேவதி நட்சத்திரத்தில்  பிறந்தவர்கள் பணத்திற்கு தட்டுப்பாடற்ற வெற்றியையும்...