வெள்ளி, 4 ஜூலை, 2014

ஸ்ரீ குபேரர்

                     ஸ்ரீ குபேரர்

  ஸ்ரீ குபேர எந்திரம் 
குபேரகாயத்ரி :

ஓம் யக்ஷராஜாய வித்மஹ
வைஸ்ரவணாய தீமஹி
தன்னோ குபேர ப்ரசோதயாத்:
செல்வம் பெருக ஸ்வர்ணாகர்ஷண பைரவர் மந்திரம் :

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஸ்வர்ண பைரவாயஹூம்பட் ஸ்வாஹா
ஓம் நமோ பகவதே சுவர்ணாகர்ஷண பைரவாயதனதான்ய வ்ருத்தி கராய சீக்ரம் ஸ்வர்ணம் தேஹி தேஹி வச்யம் குரு ஸ்வாஹா.
(காலையில் 11முறை பாராயணம் செய்யவும்)

தன  அகர்ஷன  சங்கல்பம் :

ஹரி ஓம் ஸ்ரீயும் ஐயும் க்லீயும் சௌவ்வும்
சந்திர லக்ஷ்மியே நமஹ
ஹரீம் கிரீம் சுவர்ண லக்ஷ்மியே நமஹா
வங் சங் டங் ரிங்   வீர லக்ஷ்மியேநமஹா
ஓம்  ஹம் சர்வ பாக்கிய லக்ஷ்மியேநமஹா
நவ்வும் மவ்வும் நடுவேழுத்தாகிய  சூரிய லக்ஷ்மியே நமஹா
தெய்வ வசிய  பூத வசிய லோக வசிய ராஜ வசிய
ஜன வசிய புருஷ வசிய ஸ்த்ரி வசிய புத்திர சம்பத் வசிய
நாக லோகத்தில்  உண்டாகிய சர்வ ஜீவ பிராணிகளும்உன் வசமானால் போல்
என் வசமாக வஷ்ய வஷ்ய ஓம் சுவாஹா    

   
நைவேத்தியம் :
பால் பாயாசம், லட்டுஉளுந்த வடை, சர்க்கரை
பொங்கல்கல்கண்டுசாதம்அவல் பாயசம்.

சுவாதி நட்சத்திரம் - விருட்சம் - பரிகாரம்

                                 சுவாதி  நட்சத்திரம் - விருட்சம் - பரிகாரம்               சுவாதி நட்சத்திரத்தில்  தெளிந்த அறிவுள்ளவர்க...