சனி, 5 ஜூலை, 2014

விரும்பிய பெண்ணை அடைய எந்திரம்

                           விரும்பிய பெண்ணை அடைய எந்திரம் 


                                                      மோகினி வசிய எந்திரம் 

                இன்றைய காலத்தில் பல ஆடவர்கள் தாங்கள் விரும்பும் அல்லது காதலிக்கும்  பெண்ணை திருமணம் செய்துகொள்ள முடிவதில்லை. இதற்க்கு பல காரணங்கள் உண்டு, ஒன்று நாம் விரும்பும் பெண் நம்மை விரும்புவதில்லை, இரண்டாவதாக பெற்றோர்களின் சம்மதம் கிடைக்காமல் போவது, மூன்றாவதாக நம் ஜாதகத்தில் உள்ள தோஷங்கள் என பட்டியல் நீண்டுகொண்டே போகும். 

                இந்த சூழ்நிலைகள் எப்படி இருந்த போதிலும் தான் விரும்பும் பெண்ணை மனைவியாய் அடைந்தே தீர வேண்டும், நான் விரும்பும் பெண் இல்லாமல் எனக்கு வாழ்கையே இல்லை என்று மனதில் வைராக்யதொடு உள்ள வாலிபர்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாக அமைவது தான் விரும்பிய பெண்ணை அடைய எந்திரம் என்று மேலே சொல்லப்பட்ட மோகினி வசிய எந்திரம் ஆகும்.

                  இந்த எந்திரத்துடன் அஷ்ட கர்மத்தில் வசியம் செய்யும் மூலிகைகளை பற்றி சொல்லியிருந்தேன், அதில் ஸ்திரி வசியம் என்னும் பெண் வசியத்துக்கு உண்டான நில ஊமத்தை, வெள்ளை விஷ்ணு கிராந்தி, மிளகு சாரணை, நத்தைச் சூரி, அழுகண்ணி, தொழுகண்ணி என்னும் மிக சிறந்த வசிய மூலிகைகளை வைத்து (மூலிகைகளை அதற்க்கு உண்டான சரியான வேளையில் காப்பு கட்டி, சாபம் போக்கி, உயிர் கட்டு மந்திரம் சொல்லி பறித்தால் மட்டுமே பலன்தரும்) முறைப்படி 1,00,008 மந்திர உருவேற்றி அணிந்து கொள்ள நாம் விரும்பும் பெண் நம்முடன் வந்து சேருவாள், இந்த அற்புத பலன் தருவது விரும்பிய பெண்ணை அடைய எந்திரம் மோகினி வசிய எந்திரம்.

             மேற்படி விரும்பிய பெண்ணை அடைய எந்திரம்மோகினி வசிய எந்திரம் வேண்டுவோரும், அனைத்து விதமான வசியங்கள் (ஜன வசியம், தொழில் வசியம், வியாபார வசியம், தெய்வவசியம், ராஜ வசியம், சத்ரு - எதிரிகள் வசியம், சர்வ வசியம், தன & செல்வ வசியம், சர்வ வசியம்) செய்ய வேண்டுவோரும் நமது சர்வ சக்தி விருட்ச பீடத்தினை தொடர்பு கொள்ளலாம். அனைத்து வசியங்களும் நன்மையான காரியங்களுக்காகவே செய்து தரப்படும், தீமையான காரியங்களுக்கு தயவு செய்து எங்களை தொடர்பு கொள்ள வேண்டாம்.


முன்பதிவு செய்ய :
                                       ஸ்ரீ லக்ஷ்மி தாச சுவாமிகள் ,
                                       சர்வ சக்தி விருட்ச பீடம்,
                                       ஸ்ரீ சர்வ சக்தி சேவா டிரஸ்ட் ,
                                       26/6, கிச்சகத்தியூர்,
                                       இலுப்பாபாளையம் (போஸ்ட்),
                                       சிறுமுகை - 641302
                                       தமிழ்நாடு, இந்தியா.
                                       செல் : 99440 99980, 85260 74891.

சுவாதி நட்சத்திரம் - விருட்சம் - பரிகாரம்

                                 சுவாதி  நட்சத்திரம் - விருட்சம் - பரிகாரம்               சுவாதி நட்சத்திரத்தில்  தெளிந்த அறிவுள்ளவர்க...