சனி, 19 ஜூலை, 2014

ஸ்ரீ ஆதிசேஷன்

ஸ்ரீ ஆதிசேஷன்

ஓம் சர்ப்பராஜாய  வித்மஹே மஹா ரோசனாய தீமஹி 
தன்னோ ஆஸ்லேஷ  பிரசோதயாத்

ஓம் ஸஹஸ்ர சீர்ஷாய வித்மஹே விஷ்ணுதல்லபாய  தீமஹி தந்நோ நாக பிரசோதயாத்


ஓம்  சங்காய  நமஹ
ஓம்  சங்கபாலயா  நமஹ
ஓம் சூடாய  நமஹ
ஓம்  மஹா சங்காய  நமஹ
ஓம்  சுவேதாநாயா  நமஹ
ஓம்  திருதிராஷ்டிராய  நமஹ
ஓம்  கம்பணாய நமஹ
ஓம்  அசுவத்தாய நமஹ
ஓம்  தேவதத்தாய நமஹ
ஓம்  குஹாய நமஹ
ஓம்  தட்சகாயவே நமஹ
ஓம்  காளியா  நமஹ
ஓம்  கத்துருவே  நமஹ
ஓம்  குரோத கவசாய  நமஹ
ஓம்  வாசுகே  நமஹ
ஓம்  ஜகத்காருவே   நமஹ
ஓம்  அஸ்திகாய  நமஹ
ஓம்  ஆதிசேஷாய   நமஹ

நைவேத்தியம்
பால் ,சர்க்கரைபொங்கல்

சுவாதி நட்சத்திரம் - விருட்சம் - பரிகாரம்

                                 சுவாதி  நட்சத்திரம் - விருட்சம் - பரிகாரம்               சுவாதி நட்சத்திரத்தில்  தெளிந்த அறிவுள்ளவர்க...