வெள்ளி, 4 ஜூலை, 2014

ஸ்ரீ பிரம்மா

                       ஸ்ரீ பிரம்மா: 


ஸ்ரீ பிரம்ம காயத்திரி: 

ஓம் வேதாத்மநாய வித்மஹே:   ஹிரண்ய கர்ப்பாயதீமஹி தந்நோ பிரம்ம  ப்ரசோதயாத்:

நைவேத்தியம்: வெண்பொங்கல்

சுவாதி நட்சத்திரம் - விருட்சம் - பரிகாரம்

                                 சுவாதி  நட்சத்திரம் - விருட்சம் - பரிகாரம்               சுவாதி நட்சத்திரத்தில்  தெளிந்த அறிவுள்ளவர்க...