வியாழன், 31 ஜூலை, 2014

ஸ்ரீ காலபைரவர்

ஸ்ரீ காலபைரவர் 

ஓம் ஸ்ரீ பைரவாய நமஹ!

பைரவ காயத்ரி :

ஒம் ஷ்வானத் வஜாய வித்மகே !
சூல ஹஸ்தாய தீமஹி !
தந்நோ பைரவ ப்ரசோதயாத் :


வடுக பைரவ மூல மந்த்ரம்:


ஓம் ஹ்ரீம் வம் வடுகாய ஆபத்துத்தாரணம் குருகுரு வம் வடுகாய ஹ்ரீம் ஓம் ஸ்வாஹா
ஓம் சர்வ சத்ரு நாசய வித்மஹே மஹா வீராய தீமஹி ந்நோ சண்ட பைரவ : ப்ரசோதயாத்

உன்மத்த பைரவர் மந்திரம் :

ஓம் ஹ்ரீம் அங்க் - க்லீம் உன்மந்தானத்த பைரவ
சர்வ சத்ரு நாசய குரு குரு ஸ்வாஹா

(தீவிரமான மனநோய்கள், சித்தபிரமை, ஹிஸ்டீரியா நோய் நீங்க)


ஸ்வர்ணாகர்ஷண பைரவர் :
(செல்வம் பெருக ஸ்வர்ணாகர்ஷண பைரவர் மந்திரம்)

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஸ்வர்ண பைரவாய
ஹூம்பட் ஸ்வாஹா


நைவேத்தியம் :

சக்கரை பொங்கல்மிளகு சாதம்,  தயிர்அன்னம்

சுவாதி நட்சத்திரம் - விருட்சம் - பரிகாரம்

                                 சுவாதி  நட்சத்திரம் - விருட்சம் - பரிகாரம்               சுவாதி நட்சத்திரத்தில்  தெளிந்த அறிவுள்ளவர்க...