ஞாயிறு, 21 ஜூன், 2015

வீடு மனை பூமீ வாகன யோகம் தரும் எந்திரம்

                         

                 வீடு மனை பூமீ வாகன யோகம் தரும் எந்திரம்             ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான தேவைகளில் ஒன்று வீடு, மனை(காலி இடம்), பூமீவாகனம் ஆகியவை. இந்த அத்யாவஸ்ய தேவைகளை அடைய வாழ்வில் பல போராட்டங்களை சந்திக்கிறான். வீடு, மனை (காலி இடம்), பூமீ, வாகனம் ஆகியவற்றை அடைந்திட தன் வாழ்நாளில் ஒரு பகுதியை உழைப்பிலேயே கழிக்கிறான். உழைத்து உழைத்து ஓடாய் தேய்ந்தும் வீடு, மனை (காலி இடம்), பூமீவாகனம் வாங்க முடியாமல் தன் ஆசை வெறும் கனவாய், கைக்கு எட்டா கனியாய் போகிறது என்று மனம் நொந்து வாழ்பவர்கள் எத்தனை பேர்? வீடு, மனை (காலி இடம்), பூமீ, வாகனம் எனக்கும் கிடைக்க என்ன பரிகாரம் செய்வது? என கேட்டு ஜோதிடர்களை நாடுபவர்கள் எத்தனை பேர்? உன்னையே நம்பி தினமும் உருகி தொழுது வழிபடுகிறேனே எனக்கு ஏன் வீடு, மனை (காலி இடம்), பூமீ, வாகனம் வாங்கும் யோகத்தை தர மறுக்கிறாய் உன்னையே கதி என்னும் என்னை சோதிக்கலாமா என்று தெய்வத்திடம் முறையிடுபவர்கள் எத்தனை பேர்? 


                       இவ்வாறு வாழ்வில் தான் நினைக்கும் வசதியில் வீடு, மனை (காலி இடம்), பூமீவாகனம் வாங்கவைக்கும் அற்புத எந்திரம் தான் நம் முன்னோர்கள் அருளிச் சென்ற வீடு மனை பூமீ வாகன யோகம் தரும் எந்திரம். எவ்வளவு  ஏழ்மை நிலையில் இருப்பவரையும் ஒரே வருடத்திற்குள் வீடு, மனை (காலி இடம்), பூமீவாகனம் வாங்க வைக்கும் அற்புத எந்திரம் தான் வீடு மனை வாகன யோகம் தரும் எந்திரம். நமது சர்வ சக்தி விருட்ச பீடம் ஐயா ஸ்ரீ லக்ஷ்மி தாச ஸ்வாமிகள் திருக்கரங்களால் உருவாக்கி பூஜையில் உருவேற்றிய சக்தி மிக்க எந்திரம் தான் வீடு மனை பூமீ வாகன யோகம் தரும் எந்திரம்வீடு மனை பூமீ வாகன யோகம் தரும் எந்திரம் வாங்க இன்றே முன்பதிவு செய்து பயன் பெறுங்கள்.

சுவாதி நட்சத்திரம் - விருட்சம் - பரிகாரம்

                                 சுவாதி  நட்சத்திரம் - விருட்சம் - பரிகாரம்               சுவாதி நட்சத்திரத்தில்  தெளிந்த அறிவுள்ளவர்க...