வெள்ளி, 10 ஜூலை, 2015

வேந்தர் டிவி - "மூன்றாவது கண்நிகழ்ச்சியில் இன்று 


              உங்கள் வேந்தர் டிவி யில்  இன்று (10.07.2015) இரவு 9.30 மணிக்கு

 "மூன்றாவது கண்" நிகழ்ச்சியில் நமது சர்வ சக்தி விருட்ச பீடம் - ஸ்ரீ

 லக்ஷ்மி தாச சுவாமிகள் பங்கேற்ற நிகழ்ச்சி காணத்தவறாதீர்கள்.....

சுவாதி நட்சத்திரம் - விருட்சம் - பரிகாரம்

                                 சுவாதி  நட்சத்திரம் - விருட்சம் - பரிகாரம்               சுவாதி நட்சத்திரத்தில்  தெளிந்த அறிவுள்ளவர்க...